Katılım Finans Strateji Belgesi’ne yönelik genelge Erdoğan imzasıyla yayımlandı

15
Görülme


AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmanın yanı sıra reel sektörü desteklemek amacıyla 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi’ne yönelik genelge yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, Türkiye’de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin reel sektörü daha fazla desteklemesi kapsamında katılım finans sisteminin ruhuna uygun biçimde gelişmesi ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasının oldukça önemli olduğu bildirildi.

Genelge şöyle oldu:

“KATILIM FİNANS SİSTEMİ RİSK PAYLAŞIMI, BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ KATKIDA BULUNMA POTANSİYELİNE SAHİP”

Katılım finans sistemi risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki değerleri önceleyen yapısı ile ülkemizin finansal bağımsızlığı ile güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesine de önemli katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

“KURUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇEŞİTLİ EYLEMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKLİ”

Katılım finansın gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

“FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ SAĞLANACAK”

Katılım finansın ilke ve prensiplerine uyumlu biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler üretilmesi ile finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları yürütülerek tamamlanmıştır.

“KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ, BAŞKANLIĞIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR”

2022-2025 döneminde katılım finans çatısı altında yer alan tüm sektörleri kapsayan ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye yönelik yol haritasını içeren Katılım Finans Strateji Belgesi, Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.cbfo.gov.tr) yayınlanacaktır. Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.”

***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Sonraki

Son Haberler